LASEROVÉ SKENOVANIE

Laserové skenovanie je v súčasnosti časovo i nákladovo najefektívnejšia metóda priestorového merania objektov a následnej tvorby 3D modelov 

MOŽNOSTI VYUŽITIA

Laserové skenovanie je možné využiť pri jednoduchých aj rozsiahlych projektoch pre monitorovanie zmien štruktúr vytvorených ľudskou, ale aj prírodnou činnosťou. Skenovanie sa bežne využíva tak pre exteriérové ako aj interiérové riešenia. Nakoľko sa spolu so skenovaním vyhotovujú aj fotografie, všetky výsledné skeny sú kolorované RGB hodnotami zo snímok. Táto skutočnosť umožňuje podstatne lepšiu orientáciu vo vyhotovenom modely a poskytuje lepšie možnosti interpretácie.

Na všetkých modeloch je možné vykonávať merania dĺžok, obsahov a objemov. Pri exteriérových riešenia je samozrejmosť možnosť georeferencovať ich do príslušného súradnicového systému. Z vyhotovených mračien bodov sa jednoduchú generujú vektorové modely (TIN), ktoré vám vyexportujeme v CAD formáte a môžete snimi pracovať v CAD prostredí.

Dokumentácia počas rekonštrukcie budov

Skenovanie rozostavaných objektov

3D modely budov, mostov, tunelov…

Dokumentácia počas rekonštrukcie a obnovy kultúrnych pamiatok

3D modely hradov, zámkov a kultúrnych pamiatok (sochy, pamätníky a iné)

Dokumentácia počas výstavby – od výberu pozemku až po finálne riešenie

Situačná dokumentácia

Skenovanie potrubných systémov

Sledovanie erózií pôdy

Monitorovanie lesných porastov (určovanie hrúbky stromov, výšky porastov, korunovej projekcie…)

Využitie v banskom priemysle (skenovanie povrchových lomov)

Tlač objektov na 3D tlačiarni vo vybranej mierke