Geobusiness v najširšom význame.
február 17, 2016

Pytheas z Massalie – geograf považovaný za blázna

Niektorí ľudia majú trochu smolu, pretože dokážu predbehnúť svoju dobu. Žiaľ pre nevedomú spoločnosť aj tak zostanú za bláznov a klamárov. Taký bol aj životný príbeh moreplavca, kartografa a astronóma Pytheasa z Massalie (4. stor. pred Kr., Massalia – dnešné Marseille). Dnes je Pytheas zabudnutý, ale na jeho prácu nadviazali takí velikáni geografie ako Diodóros Sicílsky a Klaudios Ptolemaios. Pochádzal z gréckej kolónie Massalia na juhu dnešného Francúzska. Ako jeden z prvých určil približne správne geografickú šírku mesta. Niekedy okolo roku 325 pred Kr. získal od rodnej kolónie prostriedky na plavbu do Atlantického oceánu. Prienik do Atlantiku Západné Stredomorie bolo …

Čítať viac

Papierové mestá

Dnes poznáme mnoho metód, ako si ochrániť svoje materiálne aj duševné vlastníctvo. Ale v minulosti mali hlavne geodeti a kartografi problémy s nelegálnym kopírovaním. Predstavte si napríklad situáciu v 19. storočí – namáhavo ste vytvorili novú mapu a niektorý z vašich konkurentov ju obkreslí a publikuje ako svoju vlastnú. Ako by ste dokázali obrániť svoj duševný majetok, keď nemáte dôkazy? V roku 1930 majiteľ spoločnosti General Drafting Company Otto G. Lindberg a jeho asistent Ernest Alpers dostali geniálny nápad. Do motoristickej mapy okolia New York vložili neexistujúce mesto, ktoré nazvali Agloe. Ak by niekto kopíroval ich mapu, tak by to urobil …

Čítať viac

Prví arabskí kartografi a cestovatelia

Arabský a islamský svet bol v minulosti technologickým a intelektuálnym centrom ľudskej civilizácie. Túto skutočnosť si dnes málokedy uvedomíme kvôli obrovskému množstvu mediálnych informácii s politickým či náboženským obsahom. Vedeckou oblasťou, kde by sme dnes mnohé bez stredovekých arabských resp. islamských učencov nevedeli, je geografia a kartografia. Islamskí vzdelanci naviazali na tradície starších kultúr − najmä na koncepcie Gréka Klaudia Ptolemaia. Rozvoj štúdia geografie nastal nielen v súvislosti s rastúcou mocou kalifov, ale aj vďaka množstvu arabských obchodníkov, ktorí mali časté ekonomické kontakty so vzdialenými krajinami. Vzostup kartografie začal hlavne počas vlády abassovského kalifa Al-Ma’múna (813 − 833 po Kr.), ktorý poveril …

Čítať viac

Cholera a GIS

Už asi každý geodet, či geograf pozná, prípadne pracuje s tzv. GIS (Geografický informačný systém). Predpokladám, že väčšina vie jeho charakteristiku. Podľa nej je GIS definovaný ako systémy ľudí, technických a organizačných prostriedkov, ktoré vykonávajú zber, prenos, ochranu, spracovanie a poskytovanie dát s cieľom tvorby informácií na ich použitie v geografickom výskume a aplikáciách. Väčšinou ide o prepojenie mapových pokladov s databázami, dnes hlavne pomocou počítačových programov. Ale málokto tuší, že prvé použitie GIS bolo aplikované v epidemiológii. V roku 1832 francúzsky kartograf Charles Picquet použil priestorové analýzy, keď na mapu Paríža farebne zaznačil veľkosť výskytu cholery a úmrtí. V roku 1854 jeho príklad využil John …

Čítať viac

Arthur C. Clark – Praotec telekomunikačných družíc

Teraz už ľudstvo bežne používa technológie ako je GPS, alebo satelitná televízia. Málokto však vie, že prapôvodcom myšlienky telekomunikačných satelitov bol spisovateľ science fiction literatúry – Arthur C. Clark. Tak ako v 19. storočí mnohé vynálezy predpovedal J. Verne, aj on predbehol svoju dobu. Už v roku 1945 vo svojej tvorbe formuloval myšlienku geostacionárnej družice. Technológia GPS síce používa iný systém, ale vychádza z pôvodnej Clarkovej myšlienky. Netreba pripomínať, že to bolo dávno pred tým, ako sa do vesmíru dostala umelá ruská družica Sputnik (r. 1957). Podobné idey o družiciach boli síce naznačené, niektorými vedcami už pred vojnou, ale Clark bol …

Čítať viac