SOFTVÉROVÉ RIEŠENIA PRE LESNÍCTVO

TopoL Mobile

Softvér TopoL Mobile predstavuje dostupné GIS riešenie pre navigáciu a získavanie dát v teréne pomocou GPS. Umožňuje spracovať a zobrazovať všetky dostupné parametre z GPS (počet a rozloženie satelitov, kvalitu signálov jednotlivých satelitov, HDOP, PDOP atď.). TopoL mobile je veľmi vhodný pre prácu v lese, kde umožňuje načítavať rastrové a vektorové vrstvy, ktoré môžu predstavovať rôzne druhy máp (porastová, ťažbová, obrysová, ortofotomapa atď.) a zamerané plochy (kalamitné plochy, holiny). Samozrejmosťou je priame meranie bodov, línií a plôch v teréne a následne určovanie ich výmery, obvodu a vzdialenosti.

 

Kľúčové vlastnosti:
→ Podpora formátu Shapefile
→ Export nameraných údajov do PC a možnosť ich zobrazovania v Pozmap-e alebo LGIS-e
→ Jednoduché užívateľske rozhranie
→ Rýchla práca bez zdĺhavých návodov
→ Možnosť spracovať namerané údaje v kancelárii

GPS Kataster Navigátor a Lokalizátor

Originálny softvér vyvinutý slovenskou spoločnosťou TOPSET Solutions s.r.o. určený pre pracovníkov, ktorí hľadajú profesionálne, ale taktiež jednoducho použiteľné a rýchle riešenie pre prácu v teréne. Na Slovensku je veľmi obľúbený u samospráv, v poľnohospodárstve, lesníctve a v množstve iných aplikácií.

 

Kľúčové vlastnosti:
→ Umožňuje zistitť parcelné číslo, list vlastníctva, výmeru, alebo majiteľa pozemku na ktorom v teréne práve stojíte
→ Umožňuje orientačne určiť hranicu pozemku priamo v teréne
→ Poskytuje prekrytie katastrálnych máp s ortofotosnímkami či porastovými mapami
→ Rýchle prepínanie medzi registrom C a E
→ Podpora S-JTSK a WGS-84
→ Možnosť exportu nameraných dát vo formáte .shp, .gpx a .vgi
→ Možnosť spracovať namerané údaje v kancelárii (prekrytie katastrálnych a porastových máp spolu s nameranými údajmi a ich ďalšie spracovanie)

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na  jsolanka@sgs-holding.com, alebo na telefónnom čísle +421 907 821 224 a vypracujeme Vám cenovú ponuku.