SOFTVÉR PRE FOTOGRAMETRIU

Agisoft Photoscan

Objavte 3D modelovanie a nástroj Agisoft PhotoScan pre rekonštrukciu 3D modelov pri použití iba statických obrázkov ako vstupných dát. Program umožňuje produkovať nádherné výsledky automaticky, takmer bez akéhokoľvek manuálneho zásahu.

Agisoft PhotoScan je sériový fotogramoetrický nástroj na automatické generovanie textúrovaných polygonálnych modelov, georeferencovaných ortofotosnímok vo vysokom rozlíšení a výnimočne detailných DMT z nehybných obrázkov.

Na základe najprogresívnejšej technológie vyvinutej AgiSoftom, umožňuje veľmi rýchle spracovanie (zvyčajne v rozmedzí pár hodín) súčasne poskytujúc vysoko presné výsledky (do 1 cm pre letecké, do 1 mm pre fotografie z blízka).

Agisoft PhotoScan je schopný spracovať tisíce fotiek, pričom celé spracovanie je vykonávané lokálne, bez potreby prenášania údajov mimo spoločnosti, čo ho robí ideálnym na spracovanie citlivých údajov.

Softvérový balík má lineárny, projektovo založený pracovný postup, ktorý je intuitívny a môže byť zvládnutý dokonca aj lajkom, kým ale profesionálni fotogrametri majú kompletnú kontrolu nad presnosťou výsledkov s podrobným reportom, ktorý je vytvorený na konci spracovania.

 

Kľúčové vlastnosti:
→ Aerotriangulácia
→ Generovanie mračien bodov zo snímok (získaných letecky alebo pozemne)
→ Generovanie mesh modelov s realistickou textúrou
→ Ortorektifikácia a mozaikovanie ortofotosnímok
→ Spracovanie multispektrálnych snímok
→ Generovanie vrstevníc, klasifikácia DEM, modelov vo formáte 3D pdf
→ Meranie vzdialenosti, plôch a objemu
→ Generovanie reportov o spracovaní
→ Skripty Python
→ Sieťové spracovanie
→ Použitie s takmer všetkými dostupnými UAS na trhu

Topografické merania
PhotoScan je perfektý nástroj na spracovanie leteckých snimkov. Funkcionalita a kvalita programu sa stále vyvíjajú podľa úloh vyplývajúcich z rýchlo sa rozvíjajúceho UAV priemyslu. PhotoScan dokázal, že je to post-processing nástroj profesionálnej úrovne, ktorý je schopný vytvárať výnimočne husté mračná bodov, ortofotosnímky a výnimočne detailné DMT, presné polygonálne modely veľkých objedktov nevynímajúc. Je nepostádateľnou súčasťou postupu práce pre GIS, ktorý začína UAV systémom.

Meranie objemov
Vysoko presné geometrické modely vytvorené PhotoScanom poskytujú základ pre presné merania objemu, či už pre vyhlbovanie, alebo stohovanie. Pri vykonaní viacnásobných letov v rozdielnych časoch Vám PhotoScan umožní sledovať zmenu objemu, eróziu pôdy, či štúdium ľadovcov.

Multispektrálne analýzy
S podporou pre farby, multispektrálne a termovízne obrázky PhotoScan pekne integruje do pracovného postupu zahŕňajúc dáta z rozmanitých zdrojov ako sú analýzy vegetácie, analýzy pôdy, požiarov a nočných štúdií.

Archeológia
Dnešná archeológia sa stále častejšie spolieha na fotogrametrické prístupy, hlavne pri potrebe modelovania historických artefaktov alebo pre mapovanie vykopávok. PhotoSscan obsahuje všetky funkcie potrebné na vykonávanie fotogrametrickej práce na profesionálnej úrovni.
Archeológovia využívajúPhotoScan na dokumentáciu oblastí vykopávok a rekonštrukciu artefaktov a ich meranie, ale tiež na špeciálne výskumy, ako štúdie vzorov zelene na vyhľadávanie starobylých rúin pod zemou.

Architektúra a ochrana pamiatok
Početné prípady používateľov potvrdzujú, že PhotoScan je kvalitným nástrojom na riešenie úloh na modelovanie budov a ich fasád.
PhotoScan umožňuje získavať ortorektifikované fotografie fasád, alebo rekonštrukcií celých budov, ktoré napríklad môžu byť neskôr vytlačené a použité ako ilustratívne modely objektov kultúrneho dedičstva vo veľkej mierke v interiéroch múzeí.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na  jsolanka@sgs-holding.com, alebo na telefónnom čísle +421 907 821 224 a vypracujeme Vám cenovú ponuku.