Seminár o jednoduchých pozemkových úpravách v Nitre

Dňa 25. 5. 2017 sa v Nitre uskutočnil Seminár o Jednoduchých pozemkových úpravách (JPÚ).

Dovoľte nám poďakovať sa za vašu účasť. Dúfame, že vás oslovil a každý si odniesol informácie, ktoré ho zaujímali v rámci tém, ktorých sme sa dotkli.

 

TÉMY

Ing. Lubica Vašeková, pozemkový a lesný odbor OÚ NZ

JPÚ ako nástroj na usporiadanie vlastníckych vzťahov

 

Ján Baláž, starosta obce Klasov

Výsledky Projektu pozemkových úprav v obci Klasov

 

Ing. Eva Vaníková, LUSH s.r.o.

„JPÚ IBV Sielnica – príklad z praxe“

 

Ing. Lubica Vašeková, pozemkový a lesný odbor OÚ NZ

„Novela zákona o PÚ a nové možnosti vysporiadania Hosp. dvorov“

 

Ing. Lukáš Müller, SGS Bratislava s.r.o.

Námety a financovanie

 

Ing. Alexander Rumanovský, odbornik na procesy VO

Ako obstarávať, Novela o VO, Zmeny limitov, …

 

Informačný leták:  

 

Fotogaléria: