REGIONÁLNE POBOČKY

Podrobný kontakt a fakturačné údaje.

SGS Holding a.s.

M.M. Hodžu 1072/9
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421/48/413 29 92

IČO: 45 406 081
IČ DPH: SK2022972952
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK48 1100 0000 0029 4601 1666
BIC: TATRSKBX

Sekretariát
E-mail: sekretariat@sgs-holding.com

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, Vložka číslo: 1004/S

SGS PROJECTS&BUSINESS s.r.o.

M.M. Hodžu 1072/9
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421/48/413 29 92

IČO: 35 906 863
IČ DPH: SK2021913938
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK02 1100 0000 0026 2806 1238
BIC: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 29033/S

SGS Banská Bystrica s.r.o.

M.M. Hodžu 1072/9
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 907 821 223

IČO: 45 351 945
IČ DPH: SK2022959697
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK15 1100 0000 0029 4001 5041
BIC: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 17527/S

SGS Zvolen s.r.o.

M.M. Hodžu 1072/9
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 907 655 994

IČO: 46 808 728
DIČ: 202972952
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
IBAN: SK82 1111 0000 0011 8785 2004
BIC: UNCRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 22847/S

SGS TECHNOLOGY s.r.o.

M.M. Hodžu 1072/9
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 905 205 539

IČO: 43 894 691
DIČ: 2022510127
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
IBAN: SK18 1111 0000 0010 8531 6008
BIC: UNCRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 14078/S

SGS Bratislava s.r.o.

Rostovská 45
831 06 Bratislava
Tel.: +421 915 816 003
Email: sgsBA@sgs-holding.com

IČO: 45 352 062
IČ DPH: SK2022950974
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK35 7500 0000 0040 2149 8360
BIC: CEKOSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 80724/B

SGS Brezno s.r.o.

Lichardova 29/387
977 01 Brezno
Tel: +421 918 660 999

IČO: 44 563 116
IČ DPH: SK2022745626
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK50 7500 0000 0040 1906 5427
BIC: CEKOSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 15862/S

ISO_9001

SGS Holding a.s. je držiteľom certifikátu ISO 9001

MY SME PROSTE IN. MÁME AJ R&D ODDELENIE.

SGS Research Institute n.o.

M.M. Hodžu 1072/9
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421/48/413 29 92

IČO: 50 039 458