Papierové mestá

Dnes poznáme mnoho metód, ako si ochrániť svoje materiálne aj duševné vlastníctvo. Ale v minulosti mali hlavne geodeti a kartografi problémy s nelegálnym kopírovaním. Predstavte si napríklad situáciu v 19. storočí – namáhavo ste vytvorili novú mapu a niektorý z vašich konkurentov ju obkreslí a publikuje ako svoju vlastnú. Ako by ste dokázali obrániť svoj duševný majetok, keď nemáte dôkazy?

V roku 1930 majiteľ spoločnosti General Drafting Company Otto G. Lindberg a jeho asistent Ernest Alpers dostali geniálny nápad. Do motoristickej mapy okolia New York vložili neexistujúce mesto, ktoré nazvali Agloe. Ak by niekto kopíroval ich mapu, tak by to urobil aj s touto “chybou”. Kartografi by potom ľahko dokázali podvod.

Postupne sa táto finta objavila na ďalších mapách. Dokonca sa okrem papierových (z ang. paper town) miest objavili aj neexistujúce ulice (v angl. trap street – ulice s pascou). Mesto Agloe sa objavovalo na mapách ešte do roku 1990. Následne tieto pojmy prešli aj do populárnej kultúry, podobne ako aj u nás známa a blízka metafora – Potemkinove dediny (Ako príklad môžeme spomenúť film Klub bitkárov, kde hrdinovia žili na Paper street).

 

bk