Mapy pred objavením písma

Môže sa to zdať neuveriteľné, ale najstaršie mapy sa mohli objaviť ešte pred vynájdením písma. Už zo staršej doby kamennej (paleolit) poznáme predmety, ktoré sa interpretujú ako mapy. Samozrejme, niektoré ďalej spomínané nálezy majú rôzne (aj nekartografické) výklady. Jedna z najstarších „máp“ (stará 25 000 rokov) sa pravdepodobne našla v českom Pavlove, mala by znázorňovať hory, rieku a údolie v okolí.

Ďalší nález máme zo španielskej oblasti Navarra. Ide o kus pieskovca (18 cm krát 13 cm krát 2,5 cm), ktorý interpretovali ako 14 000 rokov starú mapu. Mala by zobrazovať pohoria a rieku viditeľné z jaskyne, ktorú obývali v zimnom období lovci. Zdá sa však, že skôr ako pozemský priestor zobrazovali naši predkovia nebo. Napríklad zo známej jaskyne pravekých lovcov – Lascaux poznáme zobrazenie nočnej oblohy (16 500 pred Kr.), kde sa podarilo identifikovať hviezdy Vega, Deneb a Altair (v astronómii označený ako „Letný trojuholník“) a Plejády. Z ďalšej jaskyne (El Castillo, Španielsko 12 000 pred Kr.) je zobrazenie Severnej koruny (Corona Borealis). Všetky tieto nálezy sú z období pred objavením sa písma, poľnohospodárstva či usadlého spôsobu života. Môžu mať síce aj iný význam, ale faktom je, že pre pravekých lovcov musela byť dobrá orientácia v ich „poľovnom revíry“ viac, ako dôležitá.

 

bk