MAPOVÉ PODKLADY PRE LESNÍCTVO

Lesnícke mapy

Základom efektívnej práce s GPS sú aj kvalitné mapové podklady, ktoré výrazne uľahčujú navigáciu priamo v teréne. Pre prácu v lese vám ponúkame mapy podľa vašich požiadaviek (záujmové územie, rozlíšenie, druh mapy atď.). Mapy dodávame podľa požiadaviek buď samostatne, alebo ako celkové riešenie s GPS prístrojom a softvérom.

 

Ponúkame:
→ Porastové mapy
→ Ťažbové mapy
→ Obrysové mapy na ortofotosnímkach
→ Samostatné ortofotosnímky

Katastrálne mapy

Všade tam, kde potrebujete operatívne zisťovať hranice a čísla parciel spolu s vlastníkmi oceníte vo vašom GPS prístroji katastrálne mapy.

 

Ponúkame:
→ Umožňuje zistitť parcelné číslo, list vlastníctva, výmeru, alebo majiteľa pozemku na ktorom v teréne práve stojíte
→ Umožňuje orientačne určiť hranicu pozemku priamo v teréne

Softvér vo vašom GPS prístroji vám umožňuje prekrývať porastové mapy alebo ortofotosnímky s katastralnými mapamy, čím vidíte priebeh jednotlivých vlastníckych hraníc priamo na porastovej mape.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na  jsolanka@sgs-holding.com, alebo na telefónnom čísle +421 907 821 224 a vypracujeme Vám cenovú ponuku.