KARIÉRA

Hľadáme potenciál a dávame šance, know-how a úspech.

Máte záujem pracovať v našej spoločnosti? Prostredníctvom nasledujúceho formulára nás môžete kontaktovať. Životopis a motivačný list prosím posielajte vo formátoch .doc, .docx, .txt, .odt prípadne .pdf. Všetky údaje sú povinné.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovávaním a uchovaním poskytnutých osobných údajov vo vlastnom informačnom systéme spoločnosti SGS Holding a.s. pre účely výberového konania na zvolenú pracovnú pozíciu (a to aj výberového konania, ktoré sa uskutoční v budúcnosti) a v prípade úspešného prijatia do zamestnania pre pracovnoprávne účely. Doba platnosti tohto súhlasu je na dobu neurčitú. Zároveň som si vedomý, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený písomne kedykoľvek odvolať. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári poskytol/poskytla sú pravdivé.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Telefonický kontakt (povinné)

Pozícia

Životopis (povinné)

Motivačný list (povinné)